4.Expertises

 

Tussen opdrachtgever en de uitvoerende aannemer(s) kan Christiaan Pots als neutrale partij al of niet bemiddelend optreden bij eventuele betwistingen inzake de uitvoering van interieurprojecten.  Het door Christiaan Pots opgemaakt technisch verslag zal dan als basis kunnen dienen om tot een vergelijk te komen tussen alle betrokken partijen. 

 

5.Gerechterlijke Expertises


In het kader van gerechtelijke procedures kan Christiaan Pots bij vonnis aangesteld worden door de bevoegde Rechtbank om in de hoedanigheid van gerechtelijk deskundige de betwiste zaak te behandelen.  In deze context werken wij voor rekening van Justitie.