Ons breed dienstenpakket kan als volgt omschreven worden  :

1. Interieurarchitectuur - Interieurprojecten

Nadat een potentiële klant met ons contact heeft opgenomen om een eerste afspraak vast te leggen gaan wij als volgt tewerk:
Als kennismaking gaan wij uiteraard eerst poolshoogte nemen bij de opdrachtgever thuis.   Bij deze eerste bespreking van het project aanhoren wij graag de wensen en noden van de  opdrachtgever.  Het accent ligt hier voornamelijk op luisteren. Als uit deze samenkomst blijkt dat wij als ontwerper op dezelfde golflengte zitten met de opdrachtgever en het met mekaar kunnen vinden, kan de start worden gegeven voor de volgende fase.

De voorontwerpfase start met de (aanvullende)opmeting en eventuele studie van de beschikbare bouwplannen van de te ontwerpen ruimte.   Op basis hiervan worden de eerste ideeën en schetsen op papier gezet welke dan uiteindelijk zullen evolueren tot de voorontwerptekening.  Bij het ontwerpen wordt rekening gehouden met het budget van de klant.  Eenmaal de voorontwerptekening klaar, kan er een volgende samen-komst met de opdrachtgever worden gepland waar dan het voorontwerp uitvoerig kan worden besproken en getoetst aan de verwachtingen van de klant. Als de klant zich in het voorontwerp-idee kan vinden maken wij een eerste raming op van de voorziene kosten.

Eenmaal akkoord over het voorontwerp en de raming kan er over gegaan worden tot de uitvoeringsfase met eerst en vooral het grafisch en technisch uitwerken van het project.  Op basis van de definitieve plannen worden de juiste uitvoeringsprijzen verzameld.  Na akkoord van de klant wordt er over gegaan tot opmaken van de planning der werken.

Eenmaal de werken gestart wordt de werf door ons opgevolgd en begeleid.Bij einde werken worden de werken door ons en dit samen met de klant èn respectievelijke aannemers opgeleverd.

vervolg